Елисавета Булоска

Поранешен вработен за техничка и логистичка поддршка при организирање настани и спроведување активности. Работеше во Крик од март 2017 година до септември 2018 година.

Следете ги новостите!

Претплати сѐ за да бидеш во тек со сите можности за млади.

Никогаш нема да ја дадаме, да тргуваме или да ја продадеме вашата е-маил адреса. Може да направите unsubcribe во секое време.

    mk_MK