T-Kit Peers for inclusion

T-KIT PEERS FOR INCLUION

(Пакет со алатки за зголемување на капацитетот на младите ѓраѓански организации за интеграција на млади со оштетен вид при активности за учење)

    Овој пакет го адресираме кон младинските работници и обучувачите кои им нудат теоретски и практични алатки, што треба да се користат при обука и организирање на активности за лица со оштетување на видот.

    Овој пакет обезбедува методи и инструменти за:
-„Подобро да ги разбереме карактеристиките на процесот и содржината на работата со млади луѓе со оштетување на видот;
-Научете како да ги користите асистивните технологии при подготвување и олеснување на не-формално образование;
-„Развијте доверба за да започнете со олеснување на неформалните активности за младите со оштетување на видот;
-„Воспоставете или зајакнете врски со учесниците; охрабрете отворена и искрена комуникација, почитување на разликите, поддршка на едни со други и активно учество.

    Пакетот алатки е развиен со финансиска поддршка од Европската унија, како дел од Проект „Еразмус 4ВИП“, финансиран преку програмата Еразмус +

Публикација – T Kit Peers for inclusion

МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ НА СТУДИЈА ЗА
ИНТЕГРАЦИЈА НА МЛАДИ ЛИЦА СО ОШТЕТУВАЊЕ НА ВИДОТ

    Ова истражување беше насочено кон млади лица со оштетување на видот. Имаа прилика да учествуваат во структуриран дијалог, активност, во која тие би можеле да ги изразат своите потреби, интереси и искуства, работејќи на личен развој преку разни младински активности. Исто така, различни беа вклучени и други граѓански организации, јавни институции и лица со типичен развој, за да се добие поширока перспектива за прашањата за кои се дискутираше. Ова истражување ни даде релевантни информации за потребите и
реалноста која ги опкружува младите лица со оштетен вид.

Национален извештај

КОМПЕНДИУМ

    Овој компендиум е направен како интелектуален резултат кој е дел од стратешко партнерство – Еразмо 4 ВИП, финансирано од Еразмус + програмата од Романската национална агенција.

    Содржината на овој компендиум одговара на откриените потреби од анкетата направена во врска со интеграцијата на младите лица со оштетен вид. Анкетата беше спроведена од партнерите од проектот: Офенсива Тинерилор -Романија, Магнети Тифли -Грција, НАРТ -Бугарија, Центар за младински активизам ЦМА КРИК -Македонија и Панципријанска организација на слепи- Кипар. Сите партнери ја истражуваа реалната состојба во нивните земји за интеграција на млади со оштетен вид со цел да дизајнираат корисни материјали кои би можеле да ги користат младинските работници и младинските организации при интегрирање на млади со оштетен вид во активности за неформално образование.

    Овој компендиум содржи неформални методи, алатки и игри за млади лица со оштетување на видот. Оваа брошура ќе им помогне на младинските работници да вклучат млади луѓе со оштетен вид во нивните активности. Социјалното вклучување е многу важно во едно општество. Секоја личност треба да има еднакви можности во секојдневниот живот и ние како понудувачи на младинска работа треба да ги прилагодиме нашите програми со цел да имаат еднаков пристап и да понудат еднакви можности за сите млади без оглед на нивните разлики.

Компендиум

Следете ги новостите!

Претплати сѐ за да бидеш во тек со сите можности за млади.

Никогаш нема да ја дадаме, да тргуваме или да ја продадеме вашата е-маил адреса. Може да направите unsubcribe во секое време.

mk_MK