See You Watching Me

SЕЕ YOU WATCHING ME

    Центарot за младински активизам ЦMА Крик , заедно со Сојуз на Извидници на Македонија спроведе проектни активности од проектот “See you watching me“, финансиран од Фондот за деца на ООН(УНИЦЕФ) и Европската унија (ЕУ).

    Главната цел на проектот беше да се поттикне социјалното вклучување и комуникацијата меѓу деца со попреченост и нивните врсници, да се вклучат децата сопопреченост во активности поврзани со неформално образование и да се подигне свеста за децата со попреченост и нивните права преку презентирање на резултатите од проектот.

Во периодот од февруари до мај, беа организирани и доставени 10 програми за млади во 5 градови во Македонија: Кичево, Свети Николе, Тетово, Гевгелија и Скопје. Секоја од програмите се состоеше од 10 работилници. Дваесет учесници на возраст од 10-18 години учествуваа во сите поединечни програми. Имаше 10 учесници со типичен и 10 учесници со нетипичен развој во секоја програма, сите соцел на создавање мешана група, отворање простор за разбирање на разликите и создавање социјална инклузија.

Публикација – See You Watching Me(eng)

Публикација – See You Watching Me(mk)

Следете ги новостите!

Претплати сѐ за да бидеш во тек со сите можности за млади.

Никогаш нема да ја дадаме, да тргуваме или да ја продадеме вашата е-маил адреса. Може да направите unsubcribe во секое време.

mk_MK