Game+ раст и пристап за милениумци од Erasmus+

     Проектот Раст и пристап за Милениумците на Еразмус + (Game +) е ќе биде во времетраење од 24 месеци. Овој проект ќе се фокусира на градење на капацитетите на младинските работници преку вклучување на нова дигитална алатка.

     Целта на проектот е зајакнување на методологиите на секој партнер и зајакнување на дигиталните компетенции на нивните младински работници за решавање на ранливи целни групи.

     Специфични цели:
-Да понуди нова, иновативна дигитална едукативна алатка заснована на метод со гејмификација;
-Подобрување на дигиталното учество и дигитално вклучување на млади луѓе;
-Да ги охрабриме и мотивираме младите да ги користат едукативните игри како алатка за учење преку Интернет;
-Да се ​​зајакнат капацитетите на младите работници, млади и млади организации на европско ниво.

     Фази на проктот:
ПОДГОТВУВАЊЕ
– истражување за потребите во гемификација и учење преку Интернет,
СОЗДАВАЊЕ
– развој на алатка за дигитални игри,
– тестирање на алатка за дигитални игри,
ОБУКА И МУЛТИЛИНГ
– обука за тоа како да се користат дигитални алатки за игри,
– настани за промовирање
ОЦЕНУВАЊЕ

     Проeктни документи:

– IO1: истражување на абд насоките за гејмификација во работата на младите
– IO2: Learnus + – дигитална алатка

Следете ги новостите!

Претплати сѐ за да бидеш во тек со сите можности за млади.

Никогаш нема да ја дадаме, да тргуваме или да ја продадеме вашата е-маил адреса. Може да направите unsubcribe во секое време.

mk_MK