Expanding soft skills borders, PasSPORT in education

Проектот го разгледува позитивното влијание на спортските техники како едукативен метод кој може да се примени во образованието за развој на меките вештини.
Проектот е кофинансиран од Еразмус + Спорт програмата на Европската унија.

Проектот ќе се спроведува помеѓу јануари 2021 и јуни 2022 година во партнерски конзорциум:

  • Здружението на спортски клубови Каста Морели Стар, Романија
  • IAFA – Интеркултурна асоцијација за СИТЕ, Португалија
  • Сивас Гелишим Генклик Дернечи, Турција
  • Центар за младински активизам КРИК / КРИК Северна Македонија

Проектот ја поддржува важноста на меките вештини, како основа за понатамошен развој на специјализирани компетенции и развојот на меки вештини кои се сметаат за трансверзални вештини кои му се потребни на секој поединец во индивидуалната стручна обука.
Срдечно Ве покануваме да нè следите и да ја пратите дисеминацијата на проектот. Направете го тоа преку Интернет и на страниците на проектот и конзорциумот за партнерство.

Следете ги новостите!

Претплати сѐ за да бидеш во тек со сите можности за млади.

Никогаш нема да ја дадаме, да тргуваме или да ја продадеме вашата е-маил адреса. Може да направите unsubcribe во секое време.

mk_MK