Можности за учење

За Крик

Што е Центар за младински активизам Крик? Центарот за младински активизам КРИК, основан на 11.11.2012 година, е невладина, непрофитна организација основана и водена од млади луѓе додека работеа за и со млади. На македонски јазик, зборот КРИК значи „крик“ или „негодување“ и инспирацијата за тоа излезе од визијата за оваа организација – да биде гласот на младите за да се слушнат нивните гласови и да бидат овластени да прават промени и придонеси во рамките на нивното општество. КРИК се стреми да поттикне поголемо учество и активизам на младите, како и да ги мотивира младите да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и национално ниво. Целната група на КРИК е генерално сите луѓе, со акцент главно на младите, кои сакаат да придонесат и да направат промени во областа на екологијата, критичкото размислување и комуникациските вештини, како и да работат за благосостојба на традиционално исклучените групи во општеството. Мисијата на КРИК е зајакнување на младите преку мотивирање да го кренат својот глас и активно да придонесат за нивното општество. КРИК ја поддржува младинската работа и младинските работници преку вклучување во различни области со цел да се постигне поголемо учество на младите, активизам на младите и вклучување во процесите на креирање политики на локално и национално ниво.

Clients Heading

This is a description for the Clients section. You can set it up in the Customizer where you can also add items for it.

Portfolio Heading

This is a description for the Portfolio section. You can set it up in the Customizer where you can also change some options.

Actions Section

You can find options for this section in: Customizer > Front Page Sections > Actions Section and add items by clicking on Add or edit actions.

Testimonials

Pricing Heading

This is a description for the Pricing section. You can set it up in the Customizer where you can also add items for it.

Frequently Asked Questions

This is a description for the FAQ section. You can set it up in the Customizer where you can also add items for it.

Hero section title goes here.

You can edit this section by going to Customizer > Sections > Hero Section

Blog Heading

This is a description for the Blog section. You can set it up in the Customizer where you can also add items for it.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!