Local

Предизвиците и потребите на младинскиот граѓански сектор за време на COVID 19

Извештај-за-состојбата-на-младинските-организации-во-време-на-КОВИД19-1Download Појавата на пандемијата КОВИД 19 во светот предизвика промени и во работата на граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија. Поради состојбата со која се соочија најголем дел од организациите кои работат со млади, група младински организации креираше прашалник со цел да се препознаат предизвиците и потребите на секторот. Во ...
Read More

Вклучи се во WALKIIE

На младинскиот предизвик “Генерација без граници” 2019, поддржан од Фондација на Телеком, Уницеф и Сојузот на извидници на Македонија, а имплементиран од СмартУП – Лабараторија за иновации, тимот “Нешто Нетипично” од Цма Крик победи и  почна да ја разработува идејата за  мобилна апликација наменета за лица со попреченост и лица ...
Read More

Повик за учесници на панел дискусија: Како полесно до виза за волонтери? Млади хаб, 10.03.2020, 12:00 часот

[MK / ENG / ALB]ЦМА Крик организира панел дискусија на тема: Како полесно до виза за волонтери од Европски Солидарен Корпус? Панел дискусијата ќе се одржи на 10ти март 2020 год. (вторник), со почеток од 12.00 часот, во просториите на Канцеларијата на Претседателот – МладиХаб.Панел дискусијата има за цел да ...
Read More

Повик за членови на Генерално собрание 12.03.2020 четврток, младински центар Крикни

Центар за младински активизам Цма Крик објавува повик за членови на Генерално собрание. Годишното генерално собрание ќе се случи на 12.03.2020 со почеток од 17:00 часот. Генералното собрание се организира 1 годишно (регуларно) и дополнително по потреба. Согласно член 17 од Статутот на Цма Крик, членови на Генералното собрание на ...
Read More

Повик за членови на Управен одбор Генерално годишно собрание се одржува на 12.03.2020 четврток, младински центар Крикни

Центар за младински активизам Цма Крик објавува повик за членови на Управен одбор . Годишното генерално собрание ќе се случи на 12.03.2020 четврток со почеток од 17:00 часот. Според член 26 од Стаутот на Цма Крик, член на Управниот одбор може да биде: Член 26 Управувањето на организацијата во периодот ...
Read More

Повик за учесници во младински програми

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува 5 младински програми за млади лица со попреченост и типичен развој. Младинските програми се составени од 10 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период март-мај 2020 во специјалните училиштата: ДУЦОР „Партенија Зографски“ Младинската програма ќе опфати циклус работилници на тема Employability и ...
Read More

Повик за младински работници кои ќе ги имплементираат младинските програми во специјалните училишта

Центарот за младински активизам ЦМА Крик објавува повик за младински работници кои ќе ги имплементираат младинските програми во специјалните училишта. Младинските програми опфаќаат циклус од 10 работилници кои се имплиментираат еднаш неделно во период март до мај 2020. Целта на младинските програми е зголемување на социјалната инклузија на младите лица ...
Read More

Questionnaire for Youth Organization on the Use of Digital Tools in Providing Youth Work Activities/Прашалник за младинските организациии за употреба на дигитални алатки за обезбедување на активности за младинска работа

Центарот за младински активизам ЦМА Крик во рамките на проектот SUPPORTIVE DIGITAL TOOLS AND STRATEGIES FOR YOUTH WORKERS OUTREACH ACTIVITIES FOR INCLUSION OF VULNARABLE YOUNGSTERS IN URBAN AND RURAL BOUNDARIES –STREET-APP 4 INCLUSION, спроведуван од Fundatia Parada од Романија во партнерство со ЦМА Крик од Македонија, PROGETTI ASSOCIAZIONE STRADE од ...
Read More

Questionnaire for Youth Workers for Use of Digital Tools in Youth Work Activities/Прашалник за младински работници за употреба на дигитални алатки во активности за млади

Центарот за младински активизам ЦМА Крик во рамките на проектот SUPPORTIVE DIGITAL TOOLS AND STRATEGIES FOR YOUTH WORKERS OUTREACH ACTIVITIES FOR INCLUSION OF VULNARABLE YOUNGSTERS IN URBAN AND RURAL BOUNDARIES –STREET-APP 4 INCLUSION, спроведуван од Fundatia Parada од Романија во партнерство со ЦМА Крик од Македонија, PROGETTI ASSOCIAZIONE STRADE од ...
Read More

Повик за учесници на завршен настан од проектот Чекори кон инклузија

Во периодот од мај до декември 2019 гoдина во Скопје, Центар за младински активизам КРИК спроведува програма за младински работници во рамки на проектот Чекори кон Инклузија кој е во склоп на Проектот за младинско изразување. Проектот за младинско изразување е финансиран од Европската Унија а го спроведува Младински Образовен ...
Read More