Local

Повик за вработување на младински работник во Цма Крик

Име: Центар за младински активизам Цма Крик Адреса: Караџица 6 Тел: ++389 78 370 987 Email: infokrikcenter@gmail.com Веб: www.krik.org.mk fb page: CYA KRIK Лице за контакт: Mила Карадафова email: Karadafova@hotmail.com Краен рок 10.07.2018// Работниот ангажман започнува од 16.07.2018 Центарот за младински активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна ...
Read More

Пушти КРИК на Д Фестивал!

Центар за Младински Активизам КРИК ве води на потрага по богатство за време на Д Фестивал во Дојран. Во оваа потрага ќе бидат вклучени 6 тимови од млади чија цел ќе биде да поминат низ 6 точки низ ПлоштАрт зоната во фестивалскиот камп. Не секоја од овие точки тие ќе ...
Read More

Повик за учесници на младинска програма во ОУ „Златан Сремец“ – Скопје

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува младинска програма за лица со попреченост и лица со типичен развој. Младинската програма е составена од 7  работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период април – јуни 2018 во ОУ,,Златан Сремец – Скопје.  Една работилница трае 1 час. Младинските програми се наменети ...
Read More

Повик за изразување на интерес на млади кои сакаат да бидат дел од Гаранцијата за млади

Министерството за труд и социјална политика заедно со Агенцијата за вработување на Македонија и Националниот младински совет на Македонија започнува реализација на проектот Гаранција за млади. Гаранција за млади е активна мерка за вработување на млади лица која  се спроведува во државите од Европската Унија од 2012 година. Македонија ја ...
Read More

Повик за учество во проектот “IncluDance”.

За „IncluDance“ Проектот “IncluDance”, се спроведува во рамките на Linking, Engagement, Advocacy, Development-LEAD MK годишната стипендирана програма во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, од страна на Оливер Андреевски кој е дел од втората генерација стипендисти во програмата. Главната цел на проектот е да се подигне свеста на ...
Read More

Долгорочна програма за зајакнување на капацитетите на младинските работници кои работат во организации кои спроведуваат младинска работа

Во периодот од април до декември 2018 година, Сојуз за младинска работа (СМР) во соработка со својата организација членка Центар за младински активизам КРИК  спроведува долгорочна програма за зајакнување на капацитетите на младинските работници кои работат во организации кои спроведуваат младинска работа. Младинска работа е термин кој се користи за ...
Read More

Повик за учесници на предавање на тема ”Пролетно чистење на организмот”

Предавање на тема ''Пролетно чистење на организмот'' ќе се одржи во ДСУ за рехабилитација на деца и младинци ,,Св. Наум Охридски'' во Скопје. Главна цел на предавањето е да се стави акцент на важноста на детоксификацијата, начините како може да се направи и поттикнување промени во начинот на исхрана. Предавањето ...
Read More

Повик за учесници на младинска програма во ДУЦОР „Партенија Зографски“ – Скопје

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува младинска програма за лица со попреченост и лица со типичен развој. Младинската програма е составена од 12 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период февруари – април 2018 во ДУЦОР,,Партенија Зографски - Скопје.  Една работилница трае 1 час и 30 мин. Младинските ...
Read More

Повик за учесници на младинска програма во ”Завод за рехабилитација на деца и младинци – Топанско Поле”

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува младинска програма за лица со попреченост и лица со типичен развој. Младинската програма е составена од 10 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период февруари - април 2018 во ”Завод за рехабилитација на деца и младинци” во Топанско поле. Една работилница трае ...
Read More

Повик за практикант во Цма Крик

Име: Центар за младински активизам Цма Крик Адреса: Караџица 6 Тел: ++389 78 370 987 Email: infokrikcenter@gmail.com Веб: www.krik.org.mk fb page: CYA KRIK Лице за контакт: Mила Карадафова email: karadafova@hotmail.com Краен рок 20.02.2018 //  Aнгажманoт започнува од 21.02.2018 Центарот за младинскиот активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна ...
Read More