Local

Повик за 6 младински работници.

ЦМА Крик објавува повик за 6 младински работници за спроведување на младински програми во 3 специјални училишта. Проектот „Средиште на младински банки за Западен Балкан и Турција“ трае четири години, тој е поддржан од Европската комисија, а ги вклучува организациите: Ана и Владе Дивац Фондација – Ana and Vlade Divac ...
Read More

Повик за 2 истражувачи.

ЦМА Крик во склоп на проектот Youth participation for ALL, објавува повик за 2 истражувачи. Главната цел на проектот е да придонесе кон создавање на силно, инклузивно и демократско општество во кое младите луѓе се целосно вклучени и помагаат во неговиот развој, развивајќи се себе си на лично и социјално ...
Read More

Повик за учесници на младинска програма во ДСУ за рехабилитација и образование ”Св. Наум Охридски”

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува младинска програма за лица со попреченост и лица со типичен развој. Младинската програма е составена од 10 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период септември - ноември 2018 во училиштето ”Св. Наум Охридски”. Една работилница трае 1 час и 30 мин. Младинските ...
Read More

Повик за учесници на младинска програма во ”Завод за рехабилитација на деца и младинци – Топанско Поле”

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува младинска програма за лица со попреченост и лица со типичен развој. Младинската програма е составена од 10 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период септември - ноември 2018 во ”Завод за рехабилитација на деца и младинци” во Топанско поле. Една работилница трае ...
Read More

Повик за учесници на младинска програма во училиштето ”Партенија Зографски”

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува младинска програма за лица со попреченост и лица со типичен развој. Младинската програма е составена од 10 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период септември - ноември 2018 во училиштето ”Партенија Зографски”. Една работилница трае 1 час и 30 мин. Младинските програми ...
Read More

Повик за вработување на координатор на младински програми во Цма Крик

Име: Центар за младински активизам Цма Крик Адреса: Караџица 6 Тел: ++389 78 370 987 Email: infokrikcenter@gmail.com Веб: www.krik.org.mk fb page: CYA KRIK Лице за контакт: Mила Карадафова email: Karadafova@hotmail.com Краен рок 15.09.2018// Работниот ангажман започнува од: во договор со кандидатот (што е можно побрзо) Центарот за младинскиот активизам Крик ...
Read More

Повик за 4 волонтери за спроведување на младински програми.

ЦМА Крик објавува повик за 4 волонтери (дефектолози - специјални едукатори; студенти на дефектологија) за спроведување на младински програми во 4 специјални училишта. Во рамки на тековните активности на ЦМА Крик се спроведуваат младински програми во 4 специјални училишта: ДСУ за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ - Скопје Завод ...
Read More

Повик за учесници на обуки на тема програмски јазици

Во период од септември до декември 2018 Цма Крик спроведува проектни активности од проектот Code, Innovate, Connect. Проектните активности се спроведуваат во партнерство со Завод YPSILON од Словенија а се финансирани од САП компанијата од Словенија. Програмата се состои од 4 Циклуси: Циклус 1 - 4 работилници на темите подолу ...
Read More

Повик за вработување на младински работник во Цма Крик

Име: Центар за младински активизам Цма Крик Адреса: Караџица 6 Тел: ++389 78 370 987 Email: infokrikcenter@gmail.com Веб: www.krik.org.mk fb page: CYA KRIK Лице за контакт: Mила Карадафова email: Karadafova@hotmail.com Краен рок 10.07.2018// Работниот ангажман започнува од 16.07.2018 Центарот за младински активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна ...
Read More

Пушти КРИК на Д Фестивал!

Центар за Младински Активизам КРИК ве води на потрага по богатство за време на Д Фестивал во Дојран. Во оваа потрага ќе бидат вклучени 6 тимови од млади чија цел ќе биде да поминат низ 6 точки низ ПлоштАрт зоната во фестивалскиот камп. Не секоја од овие точки тие ќе ...
Read More