Ресурсни материјали и публикации

Дата база на контакти – Мапирање на специјални институтции и граѓански организации кои нудат услуги за млади 2018/2019 Методи за работа за младински работници за работа во инклузивни младински групи Публикација – See You Watching Me Final magazine STEP UP final – Guide for Youth Trainers Working methods for youth workers for inclusive youth groups … Continue reading Ресурсни материјали и публикации