Повик за учесници во младински програми

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува 5 младински програми за млади лица со попреченост и типичен развој. Младинските програми се составени од 10 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период март-мај 2020 во специјалните училиштата: ДУЦОР „Партенија Зографски“ Младинската програма ќе опфати циклус работилници на тема Employability и посета на компании од бизнис… Read More Повик за учесници во младински програми

Повик за младински работници кои ќе ги имплементираат младинските програми во специјалните училишта

Центарот за младински активизам ЦМА Крик објавува повик за младински работници кои ќе ги имплементираат младинските програми во специјалните училишта. Младинските програми опфаќаат циклус од 10 работилници кои се имплиментираат еднаш неделно во период март до мај 2020. Целта на младинските програми е зголемување на социјалната инклузија на младите лица со попреченост и градење на… Read More Повик за младински работници кои ќе ги имплементираат младинските програми во специјалните училишта

Questionnaire for Youth Organization on the Use of Digital Tools in Providing Youth Work Activities/Прашалник за младинските организациии за употреба на дигитални алатки за обезбедување на активности за младинска работа

Центарот за младински активизам ЦМА Крик во рамките на проектот SUPPORTIVE DIGITAL TOOLS AND STRATEGIES FOR YOUTH WORKERS OUTREACH ACTIVITIES FOR INCLUSION OF VULNARABLE YOUNGSTERS IN URBAN AND RURAL BOUNDARIES –STREET-APP 4 INCLUSION, спроведуван од Fundatia Parada од Романија во партнерство со ЦМА Крик од Македонија, PROGETTI ASSOCIAZIONE STRADE од Италија, MELAZETA од Италија, Proyecto… Read More Questionnaire for Youth Organization on the Use of Digital Tools in Providing Youth Work Activities/Прашалник за младинските организациии за употреба на дигитални алатки за обезбедување на активности за младинска работа

Questionnaire for Youth Workers for Use of Digital Tools in Youth Work Activities/Прашалник за младински работници за употреба на дигитални алатки во активности за млади

Центарот за младински активизам ЦМА Крик во рамките на проектот SUPPORTIVE DIGITAL TOOLS AND STRATEGIES FOR YOUTH WORKERS OUTREACH ACTIVITIES FOR INCLUSION OF VULNARABLE YOUNGSTERS IN URBAN AND RURAL BOUNDARIES –STREET-APP 4 INCLUSION, спроведуван од Fundatia Parada од Романија во партнерство со ЦМА Крик од Македонија, PROGETTI ASSOCIAZIONE STRADE од Италија, MELAZETA од Италија, Proyecto… Read More Questionnaire for Youth Workers for Use of Digital Tools in Youth Work Activities/Прашалник за младински работници за употреба на дигитални алатки во активности за млади

Повик за учесници на завршен настан од проектот Чекори кон инклузија

Во периодот од мај до декември 2019 гoдина во Скопје, Центар за младински активизам КРИК спроведува програма за младински работници во рамки на проектот Чекори кон Инклузија кој е во склоп на Проектот за младинско изразување. Проектот за младинско изразување е финансиран од Европската Унија а го спроведува Младински Образовен Форум, во партнерство со Лоја… Read More Повик за учесници на завршен настан од проектот Чекори кон инклузија

Повик за учесници на младински програми во специјалните училишта

Во периодот од мај до декември 2019 гoдина во Скопје, Центар за младински активизам КРИК спроведува програма за младински работници во рамки на проектот Чекори кон Инклузија кој е во склоп на Проектот за младинско изразување. Проектот за младинско изразување е финансиран од Европската Унија а го спроведува Младински Образовен Форум, во партнерство со Лоја… Read More Повик за учесници на младински програми во специјалните училишта

Call for participants to a Youth Camp, 04-09 October 2019, Scout Center Ohrid

Title of the project: Combating social exclusion of young people Leading organization: CYA KRIK, Skopje Project partners: Youth Center Perspektiva Durres and Center for Education and Training Prizren About the project: In Western Balkan region people with disabilities are facing lot of problems. Within this project, regional activities will be made in which youth with… Read More Call for participants to a Youth Camp, 04-09 October 2019, Scout Center Ohrid

Call for participant for the final conference of the project (multiplying event) Post-YU for Learning Emancipation – Supporting learners on the way to self-realization

Center for youth activism CYA Krik in partnership with Volunteer Centre Istria from Croatia and Zavod Bob from Slovenia are inviting you on a final conference for the project Post-YU for Learning Emancipation – Supporting learners on the way to self-realization. We will present the final results of the project. The final conference is happening… Read More Call for participant for the final conference of the project (multiplying event) Post-YU for Learning Emancipation – Supporting learners on the way to self-realization

Call for participants for workshop: The Ignorant Mentor Laboratory facilitated by experts from Zavod Bob, Slovenia

Center for youth activism CYA Krik in partnership with Volunteer Centre Istria from Croatia and Zavod BOB from Slovenia organize 3 workshops on the topic of autonomous employment and mentorship. The workshops are part of the project activities from the project Post-YU for Learning Emancipation – Supporting learners on the way to self-realization. The project… Read More Call for participants for workshop: The Ignorant Mentor Laboratory facilitated by experts from Zavod Bob, Slovenia

Call for participants for workshop: Autonomous Employment-what does it mean? facilitated by experts from CYA KRIK

Center for youth activism CYA Krik in partnership with Volunteer Centre Istria from Croatia and Zavod BOB from Slovenia organize 3 workshops on the topic of autonomous employment and mentorship. The workshops are part of the project activities from the project Post-YU for Learning Emancipation – Supporting learners on the way to self-realization. The project… Read More Call for participants for workshop: Autonomous Employment-what does it mean? facilitated by experts from CYA KRIK