Предизвиците и потребите на младинскиот граѓански сектор за време на COVID 19

Појавата на пандемијата КОВИД 19 во светот предизвика промени и во работата на граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија. Поради состојбата со која се соочија најголем дел од организациите кои работат со млади, група младински организации креираше прашалник со цел да се препознаат предизвиците и потребите на секторот. Во исто време, на овој начин се… Read More Предизвиците и потребите на младинскиот граѓански сектор за време на COVID 19

Вклучи се во WALKIIE

На младинскиот предизвик “Генерација без граници” 2019, поддржан од Фондација на Телеком, Уницеф и Сојузот на извидници на Македонија, а имплементиран од СмартУП – Лабараторија за иновации, тимот “Нешто Нетипично” од Цма Крик победи и  почна да ја разработува идејата за  мобилна апликација наменета за лица со попреченост и лица со типичен развој – кои… Read More Вклучи се во WALKIIE

Повик за членови на Генерално собрание 12.03.2020 четврток, младински центар Крикни

Центар за младински активизам Цма Крик објавува повик за членови на Генерално собрание. Годишното генерално собрание ќе се случи на 12.03.2020 со почеток од 17:00 часот. Генералното собрание се организира 1 годишно (регуларно) и дополнително по потреба. Согласно член 17 од Статутот на Цма Крик, членови на Генералното собрание на Крик можат да бидат полноправни… Read More Повик за членови на Генерално собрание 12.03.2020 четврток, младински центар Крикни

Повик за членови на Управен одбор Генерално годишно собрание се одржува на 12.03.2020 четврток, младински центар Крикни

Центар за младински активизам Цма Крик објавува повик за членови на Управен одбор . Годишното генерално собрание ќе се случи на 12.03.2020 четврток со почеток од 17:00 часот. Според член 26 од Стаутот на Цма Крик, член на Управниот одбор може да биде: Член 26 Управувањето на организацијата во периодот меѓу две седници на Собранието… Read More Повик за членови на Управен одбор Генерално годишно собрание се одржува на 12.03.2020 четврток, младински центар Крикни

Повик за учесници во младински програми

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува 5 младински програми за млади лица со попреченост и типичен развој. Младинските програми се составени од 10 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период март-мај 2020 во специјалните училиштата: ДУЦОР „Партенија Зографски“ Младинската програма ќе опфати циклус работилници на тема Employability и посета на компании од бизнис… Read More Повик за учесници во младински програми

Повик за младински работници кои ќе ги имплементираат младинските програми во специјалните училишта

Центарот за младински активизам ЦМА Крик објавува повик за младински работници кои ќе ги имплементираат младинските програми во специјалните училишта. Младинските програми опфаќаат циклус од 10 работилници кои се имплиментираат еднаш неделно во период март до мај 2020. Целта на младинските програми е зголемување на социјалната инклузија на младите лица со попреченост и градење на… Read More Повик за младински работници кои ќе ги имплементираат младинските програми во специјалните училишта

Questionnaire for Youth Organization on the Use of Digital Tools in Providing Youth Work Activities/Прашалник за младинските организациии за употреба на дигитални алатки за обезбедување на активности за младинска работа

Центарот за младински активизам ЦМА Крик во рамките на проектот SUPPORTIVE DIGITAL TOOLS AND STRATEGIES FOR YOUTH WORKERS OUTREACH ACTIVITIES FOR INCLUSION OF VULNARABLE YOUNGSTERS IN URBAN AND RURAL BOUNDARIES –STREET-APP 4 INCLUSION, спроведуван од Fundatia Parada од Романија во партнерство со ЦМА Крик од Македонија, PROGETTI ASSOCIAZIONE STRADE од Италија, MELAZETA од Италија, Proyecto… Read More Questionnaire for Youth Organization on the Use of Digital Tools in Providing Youth Work Activities/Прашалник за младинските организациии за употреба на дигитални алатки за обезбедување на активности за младинска работа

Questionnaire for Youth Workers for Use of Digital Tools in Youth Work Activities/Прашалник за младински работници за употреба на дигитални алатки во активности за млади

Центарот за младински активизам ЦМА Крик во рамките на проектот SUPPORTIVE DIGITAL TOOLS AND STRATEGIES FOR YOUTH WORKERS OUTREACH ACTIVITIES FOR INCLUSION OF VULNARABLE YOUNGSTERS IN URBAN AND RURAL BOUNDARIES –STREET-APP 4 INCLUSION, спроведуван од Fundatia Parada од Романија во партнерство со ЦМА Крик од Македонија, PROGETTI ASSOCIAZIONE STRADE од Италија, MELAZETA од Италија, Proyecto… Read More Questionnaire for Youth Workers for Use of Digital Tools in Youth Work Activities/Прашалник за младински работници за употреба на дигитални алатки во активности за млади

Повик за учесници на завршен настан од проектот Чекори кон инклузија

Во периодот од мај до декември 2019 гoдина во Скопје, Центар за младински активизам КРИК спроведува програма за младински работници во рамки на проектот Чекори кон Инклузија кој е во склоп на Проектот за младинско изразување. Проектот за младинско изразување е финансиран од Европската Унија а го спроведува Младински Образовен Форум, во партнерство со Лоја… Read More Повик за учесници на завршен настан од проектот Чекори кон инклузија