Флаер – Street APP 4 Inclusion

Во услови на пандемија, значително се нагласи потребата од непречен пристап до интернет, соодветни дигитални алатки и дигитална инкузија на младите лица со попреченост.

Младинските работници и социјални работници со цел да одговорат на потребите на младите лица беа принудени да ги адаптираат своите програми за маргинализираните лица, преку употреба на специфични дигитални алатки. 

Проектот Street APP 4 Inclusion има за цел да ги подобри интервенциите кои ги спроведуваат младинските и социјалните работници, преку користење на иноватина информатичка и комуникациска технологија, т.е дигиталната алатка Be Coral. Креирана врз основа на потребите, оваа апликација ќе го подобри квалитетот и ефикасноста на теренските активности за социјална инклузија. 

КА2 проектот е дел од Еразмус+ програмата, а се спроведува во парнертство со:
Parada Foundation, Strade, Malazeta srl, Project Kieu и Fundacion Escuela de Solidaridad. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *