Questionnaire for Youth Workers for Use of Digital Tools in Youth Work Activities/Прашалник за младински работници за употреба на дигитални алатки во активности за млади

Центарот за младински активизам ЦМА Крик во рамките на проектот SUPPORTIVE DIGITAL TOOLS AND STRATEGIES FOR YOUTH WORKERS OUTREACH ACTIVITIES FOR INCLUSION OF VULNARABLE YOUNGSTERS IN URBAN AND RURAL BOUNDARIES –STREET-APP 4 INCLUSION, спроведуван од Fundatia Parada од Романија во партнерство со ЦМА Крик од Македонија, PROGETTI ASSOCIAZIONE STRADE од Италија, MELAZETA од Италија, Proyecto kieu од Шпанија и  Fundacion escuela de soladaridad од Шпанија, спроведува истражување наменето за младински организации за употреба на дигитални алатки за обезбедување на активности за младинска работа.

Информации за проектот: STREET-APP 4 INCLUSION е 24-месечен проект за иновативно стратегиско партнерство во областа на младите, кој се фокусира на процесите за градење на капацитетите на младинските работници за поефективни инклузивни активности за маргинализираните лица. Проектот е дел од Еразмус+ програмата.

 Целта на проектот е да се подобри со иновативна дигитална алатка, имено интерактивна и поддржувачка апликација за млади работници кои работат на теренска интервенција, квалитет и ефективност на активности за инклузија.Преносна апликација која прикажува стратегии за подготвување социјални интервенции, самоевалуација , собирање податоци и преносно упатство за реално време за заедницата на млади работници кои се занимаваат со загрозени корисници на програмата и тешки услови на животната средина.Бесплатно преземање на апликацијата со потенцијал за ширење низ целата заедница на млади и социјални работници во Европа и директно ажурирано од реални случаи, искусни од практичари од организации на ЕУ.

Може ли да ни помогнете да изградиме слика за моменталната состојба со која се соочувате како младински / социјален работник, давајќи ни информации за вашите дневни или идни интервенции како младински / социјален работник? Вашите одговори ќе бидат вклучени во последниот извештај, но името на вашата организација нема да биде споменето во крајниот јавен извештај.

Прашалникот може да го пополнете на следниот линк.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *