Call for a short term EVS project for 2 months for period of 15th January – 13th March 2020

CYA Krik issues a call for a short term EVS project.

What: European Voluntary Service – EVS
When: 15th January – 13th March 2020
Where: Mersin, Turkey


Host organization:

 Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği (Third Eye Education and Youth Association of Mediterranean – TEAM)
TEAM was founded in 2009 in order to protect the wild and natural life with the local community and youth in and around Mersin.Especially. TEAM care a lot for the Sea-Turtles (Caretta-Caretta and CheloniaMydas) which leave their eggs on the coast of Kazanlı-Mersin and are under the risk of extinction. TEAM act as an EVS coordinating organisation in Mersin (sending and hosting volunteers).
One of the most important priorities for the project will be the promotion of active citizenship spirit, the empowerment of voluntarism and of the spirit of collaboration and solidarity to a young group.

Activities from the weekly program;

-Meeting with mentors and project coordinator discussion-briefing
-Cleaning the coast where turtle lays their eggs
-Preparing media about environmental protection
-Turkish Language support
-Meeting with local people and informative activities about environment
-Informative workshops – creating awareness about environmental protection, recycling, reusing,
reducing among youth and children via theatre play, games, flash mobs depend on our groups’
creativity.

Food and accommodation


Accommodation and food will be covered by the Turkish National Agency. 100% of Travel costs are covered by the Turkish National Agency.
There will be provided sufficient food and accommodation for the volunteers. The volunteers are responsible to cook their meal 2 by 2 each weekday.
The volunteer will be accommodated in 3 flats. The volunteer will share the common space and the bedroom mostly four people in one room. The flat is situated near the project area and has double bedrooms, kitchen, living room and all other facilities. There are mainly sufficient materials like internet, fridge, kettle, oven, hot water in the flat.

Language Course:


There will be provided Turkish language lesson training for total 4 hours in a week.

Send us your motivational letter and  CV at kriksending@gmail.com

Application deadline: 30.12.2019

Participation fee: 600 MKD

For additional info contact us on kriksending@gmail.com

Повик за учесници на завршен настан од проектот Чекори кон инклузија

Во периодот од мај до декември 2019 гoдина во Скопје, Центар за младински активизам КРИК спроведува програма за младински работници во рамки на проектот Чекори кон Инклузија кој е во склоп на Проектот за младинско изразување. Проектот за младинско изразување е финансиран од Европската Унија а го спроведува Младински Образовен Форум, во партнерство со Лоја и Младински сојуз Крушево. Проектот Чекори кон Инклузија има за цел да создаде социјална инклузија на лица со попреченост кои доаѓаат од специјалните училишта во Скопје со нивните врсници со типичен развој.

Центар за младински активизам Цма Крик во периодот од септември до декември 2019 година спроведуваше 5 младински програми за млади лица со попреченост и типичен развој. Младинските програми се состоеа од 10 работилници секоја, кои се одвиваа еднаш неделно во специјалните училиштата: ДУЦОР „Партенија Зографски“ , ЈУ Завод за заштита и рехабилитација на деца и младинци, ДСУ за рехабилитација и образование „Св. Наум Охридски“ , ПСУ „Д-р Златан Сремец“ и Центар за лица со Даунов синдром – САБА .

По завршување на програмите ве каниме на завршен настан кој ќе се случи на 23.12.2019 година, понеделник со почеток од 20:00 часот во просториите на клубот Вулкан.

На настанот учесниците и младинските работници ќе имаат можност да ги претстават резултатите од спроведените активности од изминатиот период. Секој член од тимот ќе има можност да ги дисеминира резултатите од проектот, како и да го сподели своето искуство и доживување од самиот процес.

Вториот дел од настанот е наменет за вмрежување. Младинските организации во овој дел ќе имаат можност да разговараат со учесниците за начинот на кој што може да се вклучат младите лица со попреченост во нивните активности.

Завршниот настан служи за дисеминација на резултатите од проектните активности. Завршниот настан е од отворен и информативен карактер и поканети сте да ни се придружите.