Повик за членови на Управен одбор Генерално годишно собрание се одржува на 25.12.2018 вторник, младински центар Крикни

  Центар за младински активизам Цма Крик објавува повик за членови на Управен одбор . Годишното генерално собрание ќе се случи на 25.12.2018 со почеток од 17:00 часот.   Според член 26 од Стаутот на Цма Крик, член на Управниот одбор може да биде:   Член 26   Управувањето на организацијата во периодот меѓу две… Read More Повик за членови на Управен одбор Генерално годишно собрание се одржува на 25.12.2018 вторник, младински центар Крикни

Повик за членови на Генерално собрание 25.12.2018 вторник, младински центар Крикни

Центар за младински активизам Цма Крик објавува повик за членови на Генерално собрание. Годишното генерално собрание ќе се случи на 25.12.2018 со почеток од 17:00 часот.   Генералното собрание се организира 1 годишно (регуларно) и дополнително по потреба.   Согласно член 17 од Статутот на Цма Крик, членови на Генералното собрание на Крик можат да… Read More Повик за членови на Генерално собрание 25.12.2018 вторник, младински центар Крикни