Повик за вработување на координатор на младински програми во Цма Крик

Име: Центар за младински активизам Цма Крик
Адреса: Караџица 6
Тел: ++389 78 370 987
Email: infokrikcenter@gmail.com
Веб: www.krik.org.mk fb page: CYA KRIK
Лице за контакт: Mила Карадафова
email: Karadafova@hotmail.com
Краен рок 15.09.2018// Работниот ангажман започнува од: во договор со кандидатот (што е можно побрзо)

Центарот за младинскиот активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна на млади луѓе, предводена од млади луѓе и работи за и со младите луѓе. Крик се стреми кон поттикнување на поголемо учество на младите, младински активизам, да ги охрабри младите луѓе да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и на национално ниво. Целната група со која КРИК работи се млади луѓе кои сакаат да придонесат и направат промени во општеството и работење за благостојба на социјално исклучените групи од општеството и маргинализираните групи.

 

Мисијата на Крик е зајакнување на капацитетите на младите, нивно мотивирање за слободно да го изразат своето мислење, да придонесуваат во општеството, како и поддршка на младинската работа и младинските работници преку дејствување во различни области со цел поголема партиципација на младите, младинскиот активизам и вклученост во процесот на креирање политики на локално и национално ниво.

 

За потребите на секојдневното работење на Центар за младински активизам Цма Крик отвараме 1 нови работна позиција и тоа: програмски координатор за младински програми.

 

Основни информации:

 

Позиција: Програмски координатор за младински програми.

 

Работни обврски:

 

 • Да менторира волонтери од Европскиот волонтерски сервис кои волонтираат во Крик на краток или долг рок ;
 • Да обезбеди советување на младински работници кои спроведуваат програми во специјалните училишта
 • Да спроведува и да го координира процесот на младинските програми во специјалните училишта
 • Да мапира млади невработени лица и нуди поддршка за нивно вработување
 • Да обезбеди програмска поддршка при организирање настани и активностите кои се спроведуваат;
 • Да фацилитира сесии на различни теми за различни целни групи на млади;
 • Да понуди експертиза и знаење за личен и социјален развој на млади со типичен развој и млади со попреченост;
 • Да детектира и да пристапи до различни програми за да обезбеди едукативни можности за личен и социјален развој на млади лица со попреченост и без;
 • Директно е вклучен во менаџирањето на веќе постоечките и тековни проекти на организацијата и помага во дизајнирање на нови според потребите на целните групи;
 • Директно е вклучен во прибирање финансиски средства за наредни проектните активности;

 

Потребни квалификации:

 

 • Универзитетска диплома по психологија или релевантно искуство;
 • Компетенции за фацилитација на настани и активности за млади лица со попреченост и без;
 • Да биде способен/а програмски и логистички да организира настани и активности;
 • Флексибилност при одговарање на менување на потребите на учесниците и извршната канцеларија;
 • Способност да придонесува и работи во тим;
 • Способност да воспостави и одржи ефективни работни односи со луѓе од различни позадини;
 • Да има познавање на процесот на менторирање (менторирање на ЕВС волонтери се смета за предност);
 • Познавање од младинска работа и младинскиот сектор во Македонија се смета за предност;
 • Да има искуство во координирање/поддршка на група на едукатори/младински работници при спроведување на програми со лица со попреченост и без
 • Да го разбира Европскиот волонтерски сервис ***работа со ЕВС волонтери и ЕВС искуство се смета за предност;
 • Да има познавање од работа во мешани групи со лица со попреченост и без;
 • Да го владее (пишуван и разговорен) македонскиот и англискиот јазик. Познавање на албанскиот јазик се смета за предност;
 • Познавање на работата на институциите кои работат со лица со попреченост во Македонија како и претходна соработка ќе се смета за предност.

 

Работен ангажман: цело работно време од понеделник до петок. Понекогаш и работа преку викенд (на одредени настани).

Работен простор: извршна канцеларија на Цма Крик кој се наоѓа во Пржино.

Број координатори: 1.

 

Краен рок за аплицирање: 15.09.2018

Работниот ангажман започнува на: во договор со кандидатот (што е можно побрзо)

Ангажманот се склучува со времетраење од 3 месеци и можности за продолжување. По истекување на 3те месеци, договорот се продолжува за полно работно време во период од 1 година.

Доколку сте заинтересирани да аплицирате за работната позиција испратете ни кратка биографија и мотивационо писмо на infokrikcenter@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *