Call for an EVS volunteer for a long term project for 11 months in Italy

CYA Krik issues a call for a volunteer for a long term EVS project -11 months. What: European Voluntary Service – EVS (Volunteering project) – Stop Divisions! Reappropriation of European values through Volunteering Service Vol. 2 When: as soon as possible Where: Cento, Italy Host organization: A.S.D. Ferfilò Ferfilò is a not for profit youth… Read More Call for an EVS volunteer for a long term project for 11 months in Italy

Call for an EVS volunteer for a long term or a short term project in Bulgaria

CYA Krik issues a call for a volunteer for a long term or a short term EVS project “Future is digital” for period of 7th October 2018 – 27th December 2018 (the return date is flexible). What: Long term EVS project When: 7 October – 27 December 2018 (the return date is flexible) Where: Sofia, Bulgaria Hosting organisation:… Read More Call for an EVS volunteer for a long term or a short term project in Bulgaria

Повик за 6 младински работници.

ЦМА Крик објавува повик за 6 младински работници за спроведување на младински програми во 3 специјални училишта. Проектот „Средиште на младински банки за Западен Балкан и Турција“ трае четири години, тој е поддржан од Европската комисија, а ги вклучува организациите: Ана и Владе Дивац Фондација – Ana and Vlade Divac Foundation (Србија), Прима асоцијација –… Read More Повик за 6 младински работници.

Повик за 2 истражувачи.

ЦМА Крик во склоп на проектот Youth participation for ALL, објавува повик за 2 истражувачи. Главната цел на проектот е да придонесе кон создавање на силно, инклузивно и демократско општество во кое младите луѓе се целосно вклучени и помагаат во неговиот развој, развивајќи се себе си на лично и социјално ниво. Истражувањето има за цел… Read More Повик за 2 истражувачи.

Повик за учесници на младинска програма во ДСУ за рехабилитација и образование ”Св. Наум Охридски”

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува младинска програма за лица со попреченост и лица со типичен развој. Младинската програма е составена од 10 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период септември – ноември 2018 во училиштето ”Св. Наум Охридски”. Една работилница трае 1 час и 30 мин. Младинските програми се наменети за млади… Read More Повик за учесници на младинска програма во ДСУ за рехабилитација и образование ”Св. Наум Охридски”

Повик за учесници на младинска програма во ”Завод за рехабилитација на деца и младинци – Топанско Поле”

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува младинска програма за лица со попреченост и лица со типичен развој. Младинската програма е составена од 10 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период септември – ноември 2018 во ”Завод за рехабилитација на деца и младинци” во Топанско поле. Една работилница трае 1 час и 30 мин.… Read More Повик за учесници на младинска програма во ”Завод за рехабилитација на деца и младинци – Топанско Поле”

Повик за учесници на младинска програма во училиштето ”Партенија Зографски”

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува младинска програма за лица со попреченост и лица со типичен развој. Младинската програма е составена од 10 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период септември – ноември 2018 во училиштето ”Партенија Зографски”. Една работилница трае 1 час и 30 мин. Младинските програми се наменети за млади лица.… Read More Повик за учесници на младинска програма во училиштето ”Партенија Зографски”

Повик за вработување на координатор на младински програми во Цма Крик

Име: Центар за младински активизам Цма Крик Адреса: Караџица 6 Тел: ++389 78 370 987 Email: infokrikcenter@gmail.com Веб: www.krik.org.mk fb page: CYA KRIK Лице за контакт: Mила Карадафова email: Karadafova@hotmail.com Краен рок 15.09.2018// Работниот ангажман започнува од: во договор со кандидатот (што е можно побрзо) Центарот за младинскиот активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана… Read More Повик за вработување на координатор на младински програми во Цма Крик