Повик за вработување на младински работник во Цма Крик

Име: Центар за младински активизам Цма Крик
Адреса: Караџица 6
Тел: ++389 78 370 987
Email: infokrikcenter@gmail.com
Веб: www.krik.org.mk fb page: CYA KRIK
Лице за контакт: Mила Карадафова
email: Karadafova@hotmail.com
Краен рок 10.07.2018// Работниот ангажман започнува од 16.07.2018

 

Центарот за младински активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна на млади луѓе, предводена од млади луѓе и работи за и со младите луѓе. Крик се стреми кон поттикнување на поголемо учество на младите, младински активизам, да ги охрабри младите луѓе да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и на национално ниво. Целната група со која КРИК работи се млади луѓе кои сакаат да придонесат и направат промени во општеството и работење за благостојба на социјално исклучените групи од општеството и маргинализираните групи.

 

Мисијата на Крик е зајакнување на капацитетите на младите, нивно мотивирање за слободно да го изразат своето мислење, да придонесуваат во општеството, како и поддршка на младинската работа и младинските работници преку дејствување во различни области со цел поголема партиципација на младите, младинскиот активизам и вклученост во процесот на креирање политики на локално и национално ниво.

 

За потребите на секојдневното работење на Центар за младински активизам Цма Крик се отвора 1 работна позиција и тоа: младински работник.

 

Основни информации:

 

Позиција: Младински работник за цело работно време.

 

Работни обврски:

 

 • Во партнерство спроведува активности и мапира потреби на млади на територија на о. Сарај;
 • Комуницира со меѓународни партнери за проекти за мобилност на млади од Еразмус + програмата
 • Подготвува и поддржува млади лица за учество на Европски образовни програми за мобилност
 • Да понуди знаење за личен и социјален развој на млади со типичен развој и млади со попреченост;
 • Директно е вклучен во извршување на веќе постоечките и тековни проекти на организацијата и помага во дизајнирање на нови според потребите на целните групи;
 • Директно е вклучен во прибирање финансиски средства за наредни проектни активности;
 • Подготвува и преведува документи од македонски на албански јазик.

 

Потребни квалификации:

 

 • Универзитетска диплома или релевантно искуство;
 • Компетенции за работа со млади на терен;
 • Да има познавање од едукативните настани од програмата Ерасмус + и програмското и логистичкото работење на програмата при склопувања партнерства и комуницирање со партнери;
 • Флексибилност при одговарање на менување на потребите на учесниците и извршната канцеларија;
 • Способност да придонесува и работи во тим;
 • Способност да воспостави и одржи ефективни работни односи со луѓе од различни позадини;
 • Да има познавања на проектен менаџмент и менаџирање на младински проекти финансирани од различни донатори;
 • Да има познавање од младинска работа и младинскиот сектор во Македонија;
 • Да го разбира Европскиот волонтерски сервис

***работа со ЕВС волонтери и ЕВС искуство се смета за предност;

 • Да го владее (пишуван и разговорен) македонскиот, албанскиот и англискиот јазик;

 

Работен ангажман: од понеделник до петок од 9 до 17 часот. Понекогаш и работа преку викенд (на одредени настани).

Работен простор: извршна канцеларија на Цма Крик кој се наоѓа во Пржино.

Број на младински работници: 1

Доколку сте заинтересирани аплицирајте со испраќање на кратка биографија и мотивационо писмо на infokrikcenter@gmail.com. 

Краен рок за аплицирање: 10.07.2018

Работниот ангажман започнува на: 16.07.2018

Ангажманот се склучува со времетраење од 3 месеци и можности за продолжување. По истекување на 3те месеци, договорот се продолжува за полно работно време во период од 1 година.

 

 

 

Пушти КРИК на Д Фестивал!

Центар за Младински Активизам КРИК ве води на потрага по богатство за време на Д Фестивал во Дојран.

Во оваа потрага ќе бидат вклучени 6 тимови од млади чија цел ќе биде да поминат низ 6 точки низ ПлоштАрт зоната во фестивалскиот камп. Не секоја од овие точки тие ќе треба да извршат по една забавна задача која е поврзана со некоја попреченост.

Потрагата ќе се одвива на 7ми јули (сабота) и 8ми јули (недела) од 13:00ч.

Затоа соберете друштво од 5 члена и пријавете го вашиот тим на infokrikcenter@gmail.com.

Како да се пријавите?
1. Соберете тим од 5 члена.
2. Смислете име.
3. Направете кратко креативно видео кое го претставува тимот.
4. Испратете го видеото на нашиот мејл.
5. Готово.

При аплицирањето, наведете на кој ден сакате да учествувате во Потрагата.

Краен рок за аплицирање: 30 јуни 2018.

Членовите на најбрзиот тим ќе добијат сигурна можност да учествуваат на мобилност во странство обезбедена од ЦМА КРИК до крајот на 2019 год. И секако гајба пиво!

Се гледаме и КРИКаме заедно на Д Фестивал!