Повик за учество во проектот “IncluDance”.

За „IncluDance“ Проектот “IncluDance”, се спроведува во рамките на Linking, Engagement, Advocacy, Development-LEAD MK годишната стипендирана програма во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество, од страна на Оливер Андреевски кој е дел од втората генерација стипендисти во програмата. Главната цел на проектот е да се подигне свеста на заедницата за креативниот танцов потенцијал… Read More Повик за учество во проектот “IncluDance”.

Долгорочна програма за зајакнување на капацитетите на младинските работници кои работат во организации кои спроведуваат младинска работа

Во периодот од април до декември 2018 година, Сојуз за младинска работа (СМР) во соработка со својата организација членка Центар за младински активизам КРИК  спроведува долгорочна програма за зајакнување на капацитетите на младинските работници кои работат во организации кои спроведуваат младинска работа. Младинска работа е термин кој се користи за да ги опише сите  активности,… Read More Долгорочна програма за зајакнување на капацитетите на младинските работници кои работат во организации кои спроведуваат младинска работа