Повик за учесници на предавање на тема ”Пролетно чистење на организмот”

Предавање на тема ”Пролетно чистење на организмот” ќе се одржи во ДСУ за рехабилитација на деца и младинци ,,Св. Наум Охридски” во Скопје.

Главна цел на предавањето е да се стави акцент на важноста на детоксификацијата, начините како може да се направи и поттикнување промени во начинот на исхрана.

Предавањето ќе се реализира на 27.02.2018 година од 15:00 до 16:30во ДСУ за рехабилитација и образование ,,Св. Наум Охридски’‘ во Скопје.

Апликациската форма може да ја најдете тука.

Рок на аплицирање: 25.02.2018 (недела)

Контакт за дополнителни информации:

Оливер Андреевски: 078 430 475

Електронска пошта: kriksending@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *