Call for participants: S.T.E.P UP Seminar, 04-09.01.2018, Leszno, Poland

CYA KRIK issues: Call for 3 participants

What: Mobility of youth workers – Seminar.

When: 04-09 January 2018

Where: Leszno, Poland

Host organization: Fundacja Arena i Swiat

More about the project:

The seminar will connect in one place 33 experienced trainers who have competences and the motivation to contribute to the improvement of the quality of projects within Erasmus+ Programme of the European Union. On the individual level the seminar is the chance to further develop skills as a trainer.

Objectives of the project:

The seminar aims to develop and discuss thematics as:
– Communication and Judgments;
– Awareness and Cultural expression;
– Inspiration and Learning to learn;
– Cooperate successfully in teams;
– Design educational programs.

Participants profile:

►The project is dedicated to trainers with small or average experience in delivering Erasmus+ projects for young people (min. 2 Training Courses delivered already).
►The participants must be highly motivated to learn and share their experience in the Seminar;
► They must be ready to share methods and tools they know as well as be open to get new fresh ideas and vision of problems they have been facing as trainers;
► They must be ready to share and learn best practices of Erasmus+ projects;
► They must be also able to freely communicate in English and work in international teams;
► The trainers should be willing to develop their skills and improve their projects ideas for the future;
► Motivation, positive attitude and good energy are more than welcome in the Seminar.

If interested to apply fill in this aplication-form and send it at kriksending@gmail.com, no later than 17.11.2017

The costs for food, accommodation, training materials are covered by the hosting organization. The travel costs to the venue are being reimbursed maximum till 275 euro.

Participation fee: 600 MKD

For any additional questions contact us at kriksending@gmail.com

Call for participants: EVS BIGGER, BETTER, BRIGHTER Training course, 6-14 October, New Castle, UK

CYA KRIK issues: Call for 3 participants

What: Youth Worker mobility – Training Course.

When: 6th – 14th October 2017

Where: New Castle, UK.

Host organization: OpportUNITY –

– is a Non-governmental, not-for-profit organisation with an aim to inspire, support and empower young people. This is achieved through the three themes of promoting, education and training in healthier lifestyles and greater social cohesion. It delivers programmes in Youth  Development​, Youth Leadership​, Citizenship and Youth Education​. It also promotes learning through diversionary and informal activities such as sport, media and creative or performing arts.

More about the project:

The TC “EVS-Bigger, Better, Brighter” aims to enhance the quality of EVS projects through development of essential competences of support persons. It also provides up-to-date information to its participants on the opportunities given by the Erasmus+: Youth in Action Programme.

Objectives of the project:

– To raise awareness of the learning dimension in EVS and provide tools for learning support;
– To support the recognition of non-formal learning in EVS through the competent implementation of Youthpass;
– To provide up-to-date information about the new European programme for youth.

Participants profile:

The training course is designed for those who are directly involved in the work around the EVS volunteer (e.g. mentors and task-related support persons) on the hosting, sending and coordinating side. The support people play a crucial role in providing conditions for a quality voluntary service and creating opportunities for volunteer’s learning in EVS.

If interested to apply fill in this Application Form for participants

The costs for food, accommodation, training materials are covered by the hosting organization. The travel costs to the venue are being reimbursed maximum till 360 euro.

Participation fee: 600 MKD

For any additional questions contact us at kriksending@gmail.com

Повик за практикант во Цма Крик

Име: Центар за младински активизам Цма Крик
Адреса: Караџица 6
Тел: ++389 78 370 987
Email: infokrikcenter@gmail.com
Веб: www.krik.org.mk fb page: CYA KRIK
Лице за контакт: Mила Карадафова
email: Karadafova@hotmail.com
Краен рок 22.09.2017 // Работниот ангажман започнува од 01.10.2017

 

Центарот за младинскиот активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна на млади луѓе, предводена од млади луѓе и работи за и со младите луѓе. Крик се стреми кон поттикнување на поголемо учество на младите, младински активизам, да ги охрабри младите луѓе да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и на национално ниво. Целната група со која КРИК работи се млади луѓе кои сакаат да придонесат и направат промени во општеството и работење за благостојба на социјално исклучените групи од општеството и маргинализираните групи.

Мисијата на Крик е зајакнување на капацитетите на младите, нивно мотивирање за слободно да го изразат своето мислење, да придонесуваат во општеството, како и поддршка на младинската работа и младинските работници преку дејствување во различни области со цел поголема партиципација на младите, младинскиот активизам и вклученост во процесот на креирање политики на локално и национално ниво.

За потребите на секојдневното работење на Центар за младински активизам Цма Крик отвараме повик за практикант кој ќе биде активно вклучен во работата на центарот. Практикантот ќе има можност да стекнува практично искуство во работа со различни целни групи, на организирање настани и активности.

Основни информации: Практикант  ангажиран на пола работно време 20 часа неделно.

 Обврски:

  • Да обезбеди техничка и логистичка поддршка при организирање настани и активностите кои се спроведуваат;
  • Технички и логистички да подржи група на млади луѓе за учество на едукативни настани во Македонија и во странство;
  • Да детектира и да пристапи до различни програми за да обезбеди едукативни можности за личен и социјален развој на млади лица со попреченост и без;
  • Директно е вклучен во веќе постоечките и тековни проекти на организацијата и помага во дизајнирање на нови според потребите на целните групи;
  • Да биде активно вклучен во работата на Младинскиот Центар Крикни.

Потребни квалификации:

  • Да биде способен/а технички и логистички да организира настани и активности;
  • Способност да придонесува и работи во тим;
  • Способност да воспостави и одржи ефективни работни односи со луѓе од различни позадини;
  • Да има познавање од младинска работа и младинскиот сектор во Македонија;
  • Да го владее (пишуван и разговорен) македонскиот и англискиот јазик. Познавање на албанскиот јазик се смета за предност.

Ангажман: Ангажманот ќе трае три месеци, со можност за продолжување (од понеделник до петок, по договор). Понекогаш и работа преку викенд (на одредени настани).

Патните трошоци ќе бидат покриени од страна на Цма Крик.

Работен простор: Извршна канцеларија на Цма Крик кој се наоѓа во Пржино ул. Караџица 6.

Начин на аплицирање: Доколку сте заинтересирани пратете CV и мотивационо писмо на infokrikcenter@gmail.com

 

 

Повик за учесници на креативни работилници во Св.Наум Охридски

Центар за младински активизам Цма Крик  спроведува  младинска програма за лица со типичен и атипичен развој. Младинската програма е составена од 10 креативни работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период септември – ноември 2017 во ДСУ за рехабилитација и образование „Св.Наум Охридски” во Скопје. Една работилница трае 1 час и 30 мин. Младинските програми се наменети за млади лица. 

Тема: Инклузија на лица со попреченост со нивните врсници преку учество на креативни работилници.

Работилниците се реализираат во просториите на  ДСУ за рехабилитација и образование „Св.Наум Охридски” во Скопје.

Работилниците се одвиваат во период од септември до ноември, секој четврток од 15:00 до 16:30 часот, почнувајќи од 28 септември.

Апликациската форма можете да ја најдете тука.

Краен рок за аплицирање 27 септември.

Контакт за дополнителни прашања:

Валмира Арифи: 070 626 303, valmirarifi@live.com

Оливер Андреевски: 078 430 475 oliverandreevski@outlook.com

Повик за учесници на креативни работилници во “Завод за рехабилитација на деца и младинци”

Центар за младински активизам Цма Крик  спроведува  младинска програма за лица со типичен и атипичен развој. Младинската програма е составена од 10 креативни работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период септември – ноември 2017 во ”Завод за рехабилитација на деца и младинци” во Топанско поле. Една работилница трае 1 час и 30 мин. Младинските програми се наменети за млади лица. 

Тема: Инклузија на лица со попреченост со нивните врсници преку учество на креативни работилници.

Работилниците се реализираат во просториите на “Завод за рехабилитација на деца и младинци” во Скопје.

Работилниците се одвиваат во период од септември до ноември, секој вторник од 15:00 до 16:30 часот, почнувајќи од 26 септември.

Апликациската форма можете да ја најдете тука.

Краен рок за аплицирање e 25 септември.

Контакт за дополнителни прашања:

Валмира Арифи: 070 626 303, valmirarifi@live.com

Оливер Андреевски: 078 430 475 oliverandreevski@outlook.com