Повик за работилница “Painting crash” која ќе се одржи во сабота 5 Август, 2017 во Младински Центар КРИКНИ, Скопје

Повик  за работилница “Painting crash” која ќе се одржи во сабота 5 Август, 2017 во Младински Центар КРИКНИ, Скопје

 

ЦМА КРИК објавува: Повик за учесници од 4-12 години за креативна работилница

Што:​ Курс за креативна работилница  “Painting crash”

Кога: 5​ Август, 2017​ , 11:00 – 13:00

Where:​ Младински Центар – КРИКНИ Скопје,

Повеќе информации за пројектот:

КурсотPainting crash” –​ ќе ги зголеми вештините за критичко размислување на вашето дете, ќе го научи како да црта и да работи воопшто со јаглен.

Ова е креативна работилница во која ќе ви покажеме како се црта со јаглен.

Пред започнувањето на работилницата, ќе имаме важна музејска посета, така што учесниците ќе добијат инспирација, мотивација и идеја за уметност.

Повеќе информации ќе добиете преку меил.

Работилницата во сабота ќе започне со два енерџајзери во вид на психолошки вежби. Се докажува дека овие вежби го мотивираат и поддржуваат начинот на цртање. Така децата ќе произведат два различни видови цртежи и ќе добијат мотивација за големата вежба, што значи дека учесниците ќе бидат подготвени да создадат свој шарен колаж. На крајот ќе понудиме мала изложба, така што учесниците може да ги покажат своите резултати и нивните мали уметнички дела на другите учесници. Целата креативна работилница ќе се одржи во нашиот нов шарен и мирен Младински центар КРИКНИ со убава музика во позадина.

Профил на учесници:

 • имаат интерес за цртање со јаглен;
 • мотивација за активно учество во курсот “Painting crash”
 • од 4-12 години
 • инспирирани и креативни

Painting crash повикот е отворен до 31 Јули 2017.

Aко сте заинтересирани пополнете ја оваа апликациска форма

За дополнителни прашања контактирајте не во evskrik@gmail.com

Линк од настанот на ФБ.

Call for kids for a painting crash course workshop – Saturday 5th of August 2017 in the Youth Center KRIKNI, Skopje

CYA KRIK issues: Call for participants aged between 4- 12 years for creative workshops

 

What:​ Creative workshop​ –  crash course for painting

When: 5​th August 2017​ 11 am – 1pm

Where:​ Youth Center – KRIKNI Skopje, Macedonian​

More about the workshop: 

Painting crash course -​This project will increase your child´s critical thinking skills, show how to paint and work in general with charcoal.

It´s a creative workshop and we will show how to paint/ draw with charcoal.

Before the workshop starts we will have museum visit so the participants get inspiration, motivation and an idea of art. You will get more information about the day and time via email.

The workshop on Saturday will start with two warm ups in form of psychologic exercises. It is proved that these draw exercises motivate and support the way of drawing and painting. So the children will produce two different kinds of pictures and get motivation for the big exercise, which means the participants will be ready to create their own colourful collage. On the end we will offer a little exhibition, so the participant´s may show their results and their little pieces of art to the other participants. The whole creative workshop will be delivered at our new colourful and peaceful youth center KRIKNI with nice back ground music.

 

Participant’s profile:

 • have interest in drawing and painting with charcoal;
 • motivation in attending the drawing and painting crash course and participate actively;
 • age 4-12 years old
 • Inspirited and open mind
 • Opportunity to come to the youth center KRIKNI

 

Painting crash course – The call is open until 31​​th of July 2017 .​

If interested to apply fill in this Application Form for participants.

FB event link

 

For any additional questions contact us at evskrik@gmail.com

Повик за учесници на работилница на тема „Кино за социјални права – поддржување на процесот на унапредување на социјалните права на младите луѓе во Европа.“

ЦМА КРИК објавува повик за учесници на работилница на тема:  „Кино за социјални права – поддржување на процесот на унапредување на социјалние права на младите луѓе во Европа.“

 

Кога: Работилницата ќе се реализираа во четврток, 20 јули 2017 година, 17:30 – 20:00 ч.
Каде: Младински центар КРИКНИ, Скопје
Ул. Караџица бр. 6, Пржино, мапа

 

Повеќе за оваа работилница:
• На оваа работилница ќе се запознаеме со групата основни или социјално човекови права и кои препораки ги дава Советот на Европската унија за нивно унапредување преку интерактивни сесии.
• Ќе се дискутираат актуелните состојби во Република Македонија и начините на кои може да се подигне свеста унапредат овие права.
• Следни чекори и активности поврзани со темата.

Оваа работилница е прва од мини кампањата за застапување за подобрување на пристапот до социјалните права која Крик ја води со  Youth Social Rights Network мрежата, како дел од проектните активности кои мрежата ги реализира од проектот:”Cinema for social rights – supporting the process of promoting and improving of the access to social rights of young people from disadvantaged neighborhood and young people with fewer opportunities in Europe.” Проектните активности кои мрежата ги реализира се во насока на промовирање на препораки од Совет на Европа за подобрување на пристапот до социјалните права на младите. Овие кампањи се случуваат и во различни градови во Европа.
Профил на учесници: Млади од 17 до 29 години, доколку имате фотографски и способности за снимање ќе се смета за предност.
Начин на аплицирање: Доколку сакате да учествувате на оваа работилница пополнете ја оваа апликациска форма.
Рок за аплицирање: 19 јули 2017 година

Контакт за дополнителни прашања: kriksending@gmail.com

Call for 3 participants for Training Course “Leadership Through Project Method- LTPM” 6th – 14th September 2017, Kolin, Czech Republic

CYA KRIK issues: Call for 3 participants

What: Key Action 1 – Learning mobility of individuals

When: 6th – 14th  September 2017

Where: Kolin, Czech Republic

Host organization: CEFIG, Czech Republic

More about the project:  This project will give you leadership skills, raise your confidence in taking leadership role and provide you with experience you can use everywhere – in your work, in your school, in your NGO or in your everyday life.

 

Objectives of the project:

The TC “LTPM- Leadership Through Project Method” will bring together youth workers, youth leaders, trainers and project organizers from different EU countries with the purpose of equipping them with skills needed to grow as a youth leader, whilst introducing the project method way of learning. They will learn how to work on projects, make decisions, solve problems, plan budgets and implement their activities. The training course aims at acquiring new skills and knowledge, professional and generic competencies, which will help them raise self-esteem, learn how to work, raise competitiveness, and improve coaching skills in order to transfer their knowledge and skills to young people.

Participant’s profile:

 • at least Intermediate level of English Language;
 • have great interest in leadership and project management.
 • motivation in attending the training course and participate actively;
 • are eager to use knowledge gained during this TC in their communities and organizations;
 • one of the participants should be the leader/project manager of the organization or a youth worker, who will have power to implement changes in partner organization in order to disseminate results of this project.
 • 1 of 3 participants should be person with fewer opportunities, facing social,economical or geographical obstacles.

 

The call is open until 14th of July.

If interested to apply fill in this  Application Form for participants (1) and send it on kriksending@gmail.com with subject: Leadership Through Project Method- LTPM

The costs for food, accommodation, training materials are covered by the hosting organization. The travel costs to the venue are being reimbursed maximum till 275 euro.

Participation fee: 600 MKD

For any additional questions contact us at kriksending@gmail.com