Повик за вработување во Цма Крик-асистент за дизаjнирање и спроведување младински програми

Име: Центар за младински активизам Цма Крик
Адреса: Караџица 6
Тел: ++389 78 370 987
Email: infokrikcenter@gmail.com
Веб: www.krik.org.mk fb page: CYA KRIK
Лице за контакт: Mила Карадафова
email: Karadafova@hotmail.com
Краен рок 25.06.2017 // Работниот ангажман започнува од 01.07.2017

Центарот за младинскиот активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна на млади луѓе, предводена од млади луѓе и работи за и со младите луѓе. Крик се стреми кон поттикнување на поголемо учество на младите, младински активизам, да ги охрабри младите луѓе да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и на национално ниво. Целната група со која КРИК работи се млади луѓе кои сакаат да придонесат и направат промени во општеството и работење за благостојба на социјално исклучените групи од општеството и маргинализираните групи.

Мисијата на Крик е зајакнување на капацитетите на младите, нивно мотивирање за слободно да го изразат своето мислење, да придонесуваат во општеството, како и поддршка на младинската работа и младинските работници преку дејствување во различни области со цел поголема партиципација на младите, младинскиот активизам и вклученост во процесот на креирање политики на локално и национално ниво.

За потребите на секојдневното работење на Центар за младински активизам Цма Крик отвараме 1 нова работна позиција-асистенст за дизаjнирање и спроведување младински програми.

Основни информации:

Асистент за дизајнирање и спроведување младински програми ангажиран на пола работно време 20 часа неделно.

Работни обврски:

 • Да развие, дизајнира и подготви целосна програма и работна методологија наменета за млади лица со типичен развој и млади лица со попреченост;
 • Да фацилитира сесии на различни теми за различни целни групи на млади;
 • Да понуди експертиза и знаење за личен и социјален развој на млади со типичен развој и млади со попреченост;
 • Да детектира и да пристапи до различни целни групи и да ги препознае нивните потреби и предложи програми за нивен развој;
 • Дава поддршка во менаџирањето на веќе постоечките и тековни проекти на организацијата и помага во дизајнирање на нови според потребите на целните групи;
 • Дава поддршка и експертиза во прибирање финансиски средства за наредни проектните активности;
 • Спроведува активности од младинска работа и комуницира со останати партнери (организации) од младинскиот сектор;
 • Работи на развивање на едукативни програми за млади лица со попреченост и без во младинскиот центар Крикни
 • По потреба, помага во комуникација со донатори (народни и меѓународни).

Потребни квалификации:

 • Универзитетска диплома или релевантно искуство;
 • Компетенции за успешно и професионално спроведување на младински програми;
 • Да биде способен/а да претстави, објасни и да го фацилитира процесот на учење кај индивидуалци и групи;
 • Флексибилност при одговарање на менување на потребите на учесниците и извршната канцеларија;
 • Способност да придонесува и работи во тим;
 • Способност да воспостави и одржи ефективни работни односи со луѓе од различни позадини;
 • Да има напредни познавања на проектен менаџмент и менаџирање на младински проекти финансирани од различни донатори;
 • Да има познавања од прибирање финансиски средства за проектните активности и да знае да напише проектна апликација;
 • Да има познавање од младинска работа и младинскиот сектор во Македонија;
 • Да има познавање во работа со донатори (народни и меѓународни);
 • Претходна работа во младински центар или обуки на таа тема како и познавање на работата на младинските центри во Европа се смета за предност;
 • Да го владее (пишуван и разговорен) македонскиот и англискиот јазик. Познавање на албанскиот јазик се смета за предност.

Работен ангажман: од понеделник до петок по 4 часа. Понекогаш и работа преку викенд (на одредени настани).

Работен простор: младински центар на Цма Крик кој се наоѓа во Пржино.

Број на асистенти: 1.

Доколку сте заинтересирани аплицирајте со испраќање на кратка биографија и мотивационо писмо на infokrikcenter@gmail.com. 

Краен рок за аплицирање: 25.06.2017

Работниот ангажман започнува на: 01.07.2017

Тест период: 01-20.07.2017

Ангажманот се склучува со времетраење од 3 месеци и можности за продолжување. По истекување на 3те месеци, договорот се продолжува за полно работно време во период од 1 година.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *