Повик за 20 младински работници кои ќе спроведуваат младински програми во период февруари-мај 2017

Центар за младински активизам Цма Крик во партнерство со Сојуз на извидници на Македонија спроведуваат проектни активности од проектот See You Watching Me финансирани од Детскиот фонд на Обединетите нации (УНИЦЕФ и Европската Унија (ЕУ).

Проектните активности се одвиваат во период од јануари 2017 до декември 2017 година.

Цели на проектот:

 • Да се зголеми социјалната инклузија на млади лица со попречености и нивните врсници
 • Да се вклучат млади лица со попреченост во активности од неформалното образование
 • Да се зајакне комуникацијата помеѓу младите лица со попреченост и без
 • Да се истражи креативноста и различните култури преку социјална инклузија
 • Да се зголеми свесноста за правата на децеата со попреченост преку презентирање на резултатите од програмите во различни градови во Македонија
 • Да се осврне поглед кон капацитетите на лицата со попреченост и што се тие можат да постигнат.

Во периодот од февруари до мај 2017 ќе се организираат 10 младински програми, по една во Кичево, Свети Николе, Тетово, Битола, Гевгелија и 5 во Скопје. Секоја од 10те младински програми е составена од 12 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период февруари-мај 2017. Една работилница трае 2 часа. Младинските програми се наменети за учесници кои се млади лица на возраст од 10 до 18 години кои се со попреченост и без. Темите кои ќе се обработуваат на работилниците, младинските работници ќе ги осмислат заедно со организаторите, откако ќе бидат селекетирани согласно локалните потреби за развој на младите и вештините на младинските работници.

За таа цел, отвараме повик за младински работници кои ќе спроведуваат младински програми.

Во парови од 2ца младински работници, откако ќе бидат селектирани, задачите на младинските работници се следни:

 • Да учествуваат на обука за младински работници која ќе се спроведе од 02ри до 5ти февруари 2017 во Извидничкиот центар Охрид ИЦО;
 • Да подготват програма за работа, план на работилници кои ќе ги спроведат и повик за учесници;
 • Да спроведат 12 работилници наменети за личен и социјален развој на млади лица со попреченост и без на возраст од 10 до 18 години во период од февруари до мај 2017. Еднаш неделно треба да се реализира една работилница;
 • Да го следат развојот и потребите на младите луѓе во текот на времетраење на програмата;
 • Да учествуваат на дводневен евалуационен настан наменет само за младинските работници во месец мај во Извидничкиот центар Охрид ИЦО;
 • Да им помогнат на учесниците да организираат финален настан со кој ќе ја затворат програмата а ќе се случи во месец мај;
 • Да учествуваат на настан во Скопје на 30 и 31 мај да ги презентираат резултатите од програмите и
 • Да поднесат евалуациони документи за програмата.

За сето горе наведено, младинските работници добиваат:

 • 2 обуки (една на почетокот на програмите, една на крај);
 • постојано менторирање на процесот и поддршка;
 • техничка и логистичка поддршка;
 • надомест од вкупно 5700 мкд за целата програма и
 • можност за понатамошно ангажирање во наредните активности на проектот, Крик и Сојуз на извидници на Македонија.

Профил на младински работници кои ни е потребен:

 • Младински работници кои имаат дизајнирано и спроведувано програми за личен и социјален развој на млади лица минимум 1 година односно минимум 20 работилници/настани;
 • Младински работници кои имаат знаење и вештини за работа со млади на нивниот личен и социјален развој;
 • Младински работници кои знаат да ги идентификуваат потребите на младите;
 • Младински работници кои работат во мешани групи на лица со попреченост и без имаат предност при селекција;
 • Познавање на Македонски јазик, додека познавањето на Албанскиот јазик се смета за предност, а во одредени географски поддрачја и услов;
 • Возраст од најмалку 18 години.

Доколку сте заинтересирани и сакате да се приклучите на тимот на младински работници кој ќе го спроведува овој циклус на младински програми аплицирајте на следниот линк најдоцна до 30.01.2017.

2015 Youth Programs

Implemented 3 youth programs on various topics from October to December

 

Tell No to Corruption is one of the youth program. The topic was to explore different mechanisms to prevent corruption. The program was conducted by the members from Anti Corruption International Macedonia. The program was attended by 20 young people. The program was consisted of 4 workshops that took place in November in a hotel Duvet. As the final event of the program they made video messages on how to prevent corruption.

Pictures

 

Woman, how strange does that sound, this youth program is on the topic of women’s rights and freedoms. The program was led by Marijana Jancheska, a Macedonian language teacher and youth worker, which is actively involved in the work of Krik. The program was attended by 20 young people. The program was consisted of 4 workshops. The workshops were conducted in Shot Bar Bezisten where our office are located.

Pictures

When I grow up I want to be….-this youth program is on the topic of Entrepreneurship and Career Development. The program was led by Martin Jovcevski, young entrepreneur. The program was attended by 40 young people. The program was consisted of 3 workshops and took place at the Business Academy Smilevski BAS.

Pictures

2015 October – month to raise awareness among the population for people with Down syndrome

We are implementing activities each year, for the month of October in order to raise awareness for people with Down syndrome in the society. This year we decided to work more on line to raise public awareness for people with Down syndrome. We were working on online campaign.

We shared photos of people with typical development and people with Down syndrome and had answered a few questions. At the end we organized a party where we had an interesting program followed by information about Down syndrome and quizzes.

Link for the pictures

TC “Young Individuals”

ЦМА Крик објавува повик за учесници на обуката “Young Individuals”  кој ќе се одржи од 20 до 27 февруари 2017 во Вроцлав, Полска.

Име на проектот: “Young Individuals

Носител на проектот: Instytut Kreatywnego Myślenia (Institue of Creative Thinking) – Полска

Партнерски земји: Полска, Македонија, Словачка, Романија, Хрватска, Италија и Литванија.

Број на учесници: тројца (над 18 години).

Главната цел на обуката  “Young Individuals”   е да придонесе за развој на квалитетот на младинската работа. Преку формалното и неформалното учење,учесниците ќе ги надоградат нивните вештини и знаења со активности како што се бура на идеи, работа во групи, симулации, презентации, играње на улоги, дискусии, отворен простор и други методи предложени од страна на искусни тренери.

 • да се запознаат и се разберaат општествените феномени како што се вклучување и исклучување на млади со ограничени можности (маргинализирани), говор на омраза;
 •  да се создаде отворен ресурс промовирање Тренер како алатка за младинска работа;
 •  да научат примери на локално спроведени проекти врз основа на индивидуална поддршка и да се истражуваа мултикултурната димензија на денешна Европа;
 • да се промовира интеркултурно образование со користење на методи на неформално учење.

Профил на учесници:

 • Младински работници, ментори, тренери, фасилитатори;
 • Учесници кои можат да го користат англискиот јазик;
 • Можат да присуствуваат на целиот тренинг;
 • Постари од 18 години;

Начин на аплицирање: Пополнување на апликациската форма Application form_young individuals  и да се испрати на kriksending@gmail.com со назнака Апликација за TC “Young Individuals”

Трошоците за сместување, храна, пат и програма се покриени од организатор.

Патните трошоци се рефундираат во висина до 275 евра.

Партиципација према Крик 600 денари.

Рок за аплицирање: 01.02.2017

Call for 2 participants for Training Course about Street Based Youth Work 08-12.02.2017 Ljubljana Slovenia

CYA KRIK issues: Call for 2 participants

 PARTNERSHIP BUILDING ACTIVITY (PBA): STREET-BASED YOUTH WORK

Erasmus+ KA1 Youth worker mobility Capacity building and exchange of good practices in the field of street-based youth work

 

What: Training course Erasmus + KA1 Youth worker mobility

When: 08-12 February 2017

Where: Ljubljana Slovenia

Host organization: Mreza Mlada Ulica Slovenia

More about the project:  The general aim of this activity is to get to know other organizations in Europe that work in the same field and ideally build future international projects together.

Participant’s profile: Experienced youth workers with experience in street based youth work or who wants to learn and engage more in this approach. The participants should be older than 18 years old. Well understanding and talking of English language is required.

Objectives of the project:

 • International networking: this is our first step towards an internationally-active youth network
 • Developing methodologies: we want to exchange experience and good practices in the field of street-based youth work as well as organizational structures of street-based youth work organizations

About the hosting organization: Mreza Mlada Ulica-Network Young Street’s main focus are young people that gather on public spaces. Their behavior on public spaces is sometimes problematic and irresponsible, and our solution to this problem is in street based youth work, where we can talk to young people as peers and raise awareness of responsible ‘hanging-out’. To be as effective in helping in this situation, we want to exchange good practices with other organizations, especially those that focus on detached youth work (but we’re curious and open about other forms as well!), get feedback from other organizations and develop our practice, as well as expand our international network. Since we have years of experience in street-based youth work and a very specific non-hierarchical organizational structure, we feel that we can also contribute valuable first-hand knowledge to the PBA.

Some topics we which will be covered at the PBA:

 • How to develop and upgrade street-based youth work – both with international partners and with new methodologies
 • How to form a sustainable organization in terms of training and motivating members.
 • Recognition (or lack of) of street-based youth work as a profession and as a job sector
 • Non-hierarchical organizational structures in youth work

About the results: The main result that we want from this meeting are ideas for further co-operation and a strategic plan of mutual projects. This is the first step in our international work that we would like to build on later, possibly even in the first deadline of Erasmus+ next year.

The call is open until 13th of January.

If interested to apply fill in this application form here

The costs for food, accommodation, training materials are covered by the hosting organization. The travel costs to the venue are being reimbursed maximum till 275 euro.

For any additional questions contact us at infokrikcenter@gmail.com