Публикации

IO1 – GENERAL REPORT WITH CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION ON STUDY ON SITUATION AND ACTIVITIES OR PROGRAMES FOR INCLUSION OF IMIGRANTS

IO2 – TOOLKIT “YOUTH (SPORT) WORKERS AND INCLUSION OF IMMIGRANTS”

IO3 – CURRICULUM USING SPORT METHODS IN YOUTH WORK FOR INCLUSION OF IMMIGRANTS

Guidelines for planning and organising a Youth Exchange with young people with disabilities

Brain Drain – Анализа на стратегија

Brain Drain -Документ за јавна политика

Чекор по чекор до ВИЗА за волонтери од ESC програмата

Чекор по чекор до ВИЗА – Контакт информации на дипломатско конзуларни преставништа на РМ

StreetAPP-4-Inclusion – National-report

StreetAPP-4-Inclusion – General-report

Извештај за состојбата на младинските организации во време на КОВИД19

IO2_National Recommendations on Implementing PDCAE Mentor-Training_HR

IO2_National Recommendations on Implementing PDCAE Mentor-Training_SL

IO2_Summary of The National Recommendations for The Implementation of PDCAE Program in North Macedonia Croatia and Slovenia_EN

IO-2 Мacedonia

Informal Curriculum for PDCAE Mentor-Training_EN

Informal Curriculum for PDCAE Mentor-Training_HR

Informal Curriculum for PDCAE Mentor-Training_MK

Informal Curriculum for PDCAE Mentor-Training_SL

IO1_Pedagogical Outlines for Emancipatory Learning_EN

IO1_Pedagogical Outlines for Emancipatory Learning_HR

IO1_Pedagogical Outlines for Emancipatory Learning_MK

IO1_Pedagogical Outlines for Emancipatory Learning_SLO

T-Kit- Compendium

T-Kit- Interpretation of the results

T-Kit- Peers for inclusion

Публикација-See You Watching Me

Publication-See You Watching Me

STEP-UP-Final magazine- Guide for Youth Trainers

Истражување- Дневни центри специјални школи и младински организации во Македонија

Следете ги новостите!

Претплати сѐ за да бидеш во тек со сите можности за млади.

Никогаш нема да ја дадаме, да тргуваме или да ја продадеме вашата е-маил адреса. Може да направите unsubcribe во секое време.

mk_MK