Отворени работни позиции во ЦМА КРИК

Центарот за младински активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна на млади луѓе, предводена од млади луѓе и работи за и со младите луѓе. Крик се стреми кон поттикнување на поголемо учество на младите, младински активизам, да ги охрабри младите луѓе да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и на национално ниво. Целната група со која КРИК работи се млади луѓе кои сакаат да придонесат и направат промени во општеството и работење за благостојба на социјално исклучените групи од општеството и маргинализираните групи.

Мисијата на Крик е зајакнување на капацитетите на младите, нивно мотивирање за слободно да го изразат своето мислење, да придонесуваат во општеството, како и поддршка на младинската работа и младинските работници преку дејствување во различни области со цел поголема партиципација на младите, младинскиот активизам и вклученост во процесот на креирање политики на локално и национално ниво.

За потребите на секојдневното работење на Центар за младински активизам Цма Крик отвараме 2 работни позиции: 1 Координатор на младински програми и 1 Одговорно лице за поддршка на активности за лица со попреченост

Бараме млади и амбициозни личности кои сакаат да се приклучат кон тимот на Крик. Тимот и работата на Крик е динамична, интересна и полна со предизвици и нови случувања. Доколку сакаш динамична работа комбинирана со работа во канцеларија, организирање на настани, обуки, работилници во Македонија и странство, ова е одлична можност за тебе.

Двете работни позиции вклучуваат патувања во земјата и странство.

Тип на вработување: договор за вработување на неопределено (по 6 месеци работа)

Вработувањето е со: Полно или пола работно време од 8 или 4 часа, од понеделник до петок (понекогаш е можно и работа за време на викенд на одредени настани, обуки, работилници). Има простор за договор за времетрањето на работно време во зависност и од другата позиција која ќе се одбере (можност и за пола работно време).

Доколку сте заинтересирани аплицирајте на infokrikcenter@gmail.com со кратка биографија и мотивационо писмо најдоцна до 23ти јули 2021. Во описот наведете за која позиција аплицирате.

Работниот ангажман започнува од 1ви август 2021.

Патувањата се предвидени почнувајќи од август месец во Охрид и Демир Капија.

Потребни квалификации (за двете работни позиции):

Универзитетска диплома (пожелно социјална работа, психологија или специјална едукација) или релевантно искуство;

Компетенции за успешно и професионално спроведување на младински програми;

Да биде способен/а да претстави, објасни и да го фацилитира процесот на учење кај млади лица со попреченост и без;

Познавање од проектен менаџмент, навремено завршување на задачите и добра работа во тим;

Добро развиени комуникациски и фацилитациски способности.

Отворена позиција: Координатор на младински програми

Работни обврски:

Да развие, дизајнира и подготви целосна програма и работна методологија наменета за млади лица со типичен развој и млади лица со попреченост;

Да фацилитира сесии на различни теми за различни целни групи на млади;

Да понуди експертиза и знаење за личен и социјален развој на млади со типичен развој и млади со попреченост;

Да даде поддршка и ги координира тимот на младински работници кои ќе спроведуваат младински програми во 6 специјални училишта;

Да биде во контакт и одржи соработка со претставниците на 6 специјални училишта за програмите кои се спроведуваат;

Да детектира и да пристапи до различни целни групи и да ги препознае нивните потреби и предложи програми за нивен развој;

Дава поддршка во менаџирањето на веќе постоечките и тековни проекти на организацијата и помага во дизајнирање на нови според потребите на целните групи;

Дава поддршка и експертиза во прибирање финансиски средства за наредни проектните активности;

Спроведува активности од младинска работа и комуницира со останати партнери (организации) од младинскиот сектор.

 

Отворена позиција: Одговорно лице за поддршка на активности на лица со попречност

Работни обврски:

Да развие, дизајнира и подготви целосна програма и работна методологија наменета за млади лица со типичен развој и млади лица со попреченост;

Да понуди експертиза и знаење за личен и социјален развој на млади со типичен развој и млади со попреченост;

Да даде поддршка на младинските работници кои работат во специјалните школи за подготовка на интегративните програми за лица со попреченост и без (во процесот на планирање и спроведување);

Да даде поддршка на проектот “Getting a Life” Deinstitutionalisation of Residents of D. Kapija;

Да биде лице за поддршка на лица со попреченост на одредени настани, по потреба;

Дава поддршка во менаџирањето на веќе постоечките и тековни проекти на организацијата и помага во дизајнирање на нови според потребите на целните групи;

Дава поддршка и експертиза во прибирање финансиски средства за наредни проектните активности.

 

 

 

Следете ги новостите!

Претплати сѐ за да бидеш во тек со сите можности за млади.

Никогаш нема да ја дадаме, да тргуваме или да ја продадеме вашата е-маил адреса. Може да направите unsubcribe во секое време.

mk_MK