Најнови објави

Погледнете ги отворените повици на ЦМА Крик. Аплицирајте. Доколку имате дополнителни прашања може да не контактирате на kriksending@gmail.com

Мапирање на сервиси во заедницата

Мапирање на сервиси во заедницата Мапирањето е дел од проектот “Getting a Life” – Деинституционализација на жителите на институцијата Демир Капија, имплементиран од организацијата People in Need од Чешка во партнерство со Центарот за младински активизам CYA KRIK, Асоцијација Солем и Специјалната институција Демир Капија. Мапирањето го спроведува Центарот за младински активизам Цма Крик во […]

Innovate. Educate. Repeat.

CYA Krik is looking for 3 participants for the TC “Innovate. Educate. Repeat.” Where: Kolín, Chech Republic Attention: For entrance in Czech Republic, you’ll need to be vaccinated with EMA approved vaccine! When: 6-14 November 2021 Participant profile at least 18 years old at least intermediate level of English being present for the whole training […]

За Крик

Што е Центар за младински активизам Крик? Центарот за младински активизам КРИК, основан на 11.11.2012 година, е невладина, непрофитна организација основана и водена од млади луѓе додека работеа за и со млади. На македонски јазик, зборот КРИК значи „крик“ или „негодување“ и инспирацијата за тоа излезе од визијата за оваа организација – да биде гласот на младите за да се слушнат нивните гласови и да бидат овластени да прават промени и придонеси во рамките на нивното општество. КРИК се стреми да поттикне поголемо учество и активизам на младите, како и да ги мотивира младите да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и национално ниво. Целната група на КРИК е генерално сите луѓе, со акцент главно на младите, кои сакаат да придонесат и да направат промени во областа на екологијата, критичкото размислување и комуникациските вештини, како и да работат за благосостојба на традиционално исклучените групи во општеството. Мисијата на КРИК е зајакнување на младите преку мотивирање да го кренат својот глас и активно да придонесат за нивното општество. КРИК ја поддржува младинската работа и младинските работници преку вклучување во различни области со цел да се постигне поголемо учество на младите, активизам на младите и вклучување во процесите на креирање политики на локално и национално ниво.

Проекти

Ресурсни материјали. Публикации. Годишни извештаи.

Волонтери на ЦМА Крик

mk_MK