Call for participants for training course “ART OF INCLUSION”

CYA Krik issues a call for one participant for a training course in Izery Mountains, Poland. What? Training course When? 18.05- 24.05.2020 Where? Ivery mountains, Poland Project summary: Our main idea is to explore and discuss the concept of mixed- ability youth project, in which young people with and without disability can participate on equal… Read More Call for participants for training course “ART OF INCLUSION”

Вклучи се во WALKIIE

На младинскиот предизвик “Генерација без граници” 2019, поддржан од Фондација на Телеком, Уницеф и Сојузот на извидници на Македонија, а имплементиран од СмартУП – Лабараторија за иновации, тимот “Нешто Нетипично” од Цма Крик победи и  почна да ја разработува идејата за  мобилна апликација наменета за лица со попреченост и лица со типичен развој – кои… Read More Вклучи се во WALKIIE

Повик за членови на Управен одбор Генерално годишно собрание се одржува на 12.03.2020 четврток, младински центар Крикни

Центар за младински активизам Цма Крик објавува повик за членови на Управен одбор . Годишното генерално собрание ќе се случи на 12.03.2020 четврток со почеток од 17:00 часот. Според член 26 од Стаутот на Цма Крик, член на Управниот одбор може да биде: Член 26 Управувањето на организацијата во периодот меѓу две седници на Собранието… Read More Повик за членови на Управен одбор Генерално годишно собрание се одржува на 12.03.2020 четврток, младински центар Крикни

Повик за членови на Генерално собрание 12.03.2020 четврток, младински центар Крикни

Центар за младински активизам Цма Крик објавува повик за членови на Генерално собрание. Годишното генерално собрание ќе се случи на 12.03.2020 со почеток од 17:00 часот. Генералното собрание се организира 1 годишно (регуларно) и дополнително по потреба. Согласно член 17 од Статутот на Цма Крик, членови на Генералното собрание на Крик можат да бидат полноправни… Read More Повик за членови на Генерално собрание 12.03.2020 четврток, младински центар Крикни

POSTPONED UNTIL FURTHER INFORMATION Call for participants for training course “Let’s Match”

Due to the current situation with the coronavirus in Italy, the project activities are postponed until the period when the situation is under control.  CYA Krik issues a call for 4 participants for a training course in Bagnacavallo, Italy. Where: Bagnacavallo (Ravenna), Italy When: 03.05 – 10.05.2020 Summary of the training course:The focus of the… Read More POSTPONED UNTIL FURTHER INFORMATION Call for participants for training course “Let’s Match”

Повик за учесници во младински програми

Центар за младински активизам Цма Крик спроведува 5 младински програми за млади лица со попреченост и типичен развој. Младинските програми се составени од 10 работилници кои се одвиваат еднаш неделно во период март-мај 2020 во специјалните училиштата: ДУЦОР „Партенија Зографски“ Младинската програма ќе опфати циклус работилници на тема Employability и посета на компании од бизнис… Read More Повик за учесници во младински програми

Повик за младински работници кои ќе ги имплементираат младинските програми во специјалните училишта

Центарот за младински активизам ЦМА Крик објавува повик за младински работници кои ќе ги имплементираат младинските програми во специјалните училишта. Младинските програми опфаќаат циклус од 10 работилници кои се имплиментираат еднаш неделно во период март до мај 2020. Целта на младинските програми е зголемување на социјалната инклузија на младите лица со попреченост и градење на… Read More Повик за младински работници кои ќе ги имплементираат младинските програми во специјалните училишта

Call for a short term EVS project “Volunteer Entrepreneurs” for 2 months

CYA Krik issues a call for a short term EVS project. What: European Voluntary Service – EVS When: 10.04.2020- 07.06.2020 Where: Erzurum, Turkey Host organization: It was founded in February members of civil society supporter level as a result of their research about 70 active members. The volunteers who are young people, association holds various… Read More Call for a short term EVS project “Volunteer Entrepreneurs” for 2 months

Call for participants for training course “Identity & Roots: the path to counter radicalization with youth work”

CYA Krik issues a call for 2 participants for a training course in Łódź, Poland. Summary of the training course: The Erasmus+ Training Course “Identity & Roots: the path to counter radicalization with youth work” is the answer to our issues, focusing on the priorities of 2020 interlinked with social inclusion and European values, and… Read More Call for participants for training course “Identity & Roots: the path to counter radicalization with youth work”