Најнови објави

Погледнете ги отворените повици на ЦМА Крик. Аплицирајте. Доколку имате дополнителни прашања може да не контактирате на kriksending@gmail.com

Предизвиците и потребите на младинскиот граѓански сектор за време на КОВИД 19

ПРЕДИЗВИЦИТЕ И ПОТЕБИТЕ НА МЛАДИНСКИОТ ГРАЃАНСКИ СЕКТОР ЗА ВРЕМЕ НА COVID19     Појавата на пандемијата КОВИД 19 во светот предизвика промени и во работата на граѓанскиот сектор во Република Северна Македонија. Поради состојбата со која се соочија најголем дел од организациите кои работат со млади, група младински организации креираше прашалник со цел да се […]

Автономно вработување, еманципаторно и трансформативно учење-ПРКАВ програма

АВТОНОМНО ВРАБОТУВАЊЕ, ЕМАНЦИПАТОРНО И ТРАНСФОРМАТИВНО УЧЕЊЕ- ПРКАВ ПРОГРАМА ИР1 Педагошки пристап за еманципативно учење Овој интелектуален резултат воведува не-конвенционални пристапи во образованието, како што се трансформативното и еманципативното учење и нуди епистемолошки поглед. Содржи темелна дефиниција за тоа што е автономно вработување во рамките на програмата ПРКАВ (Програма за развивање компетенции за автономно вработување). Погледнете […]

За Крик

Што е Центар за младински активизам Крик? Центарот за младински активизам КРИК, основан на 11.11.2012 година, е невладина, непрофитна организација основана и водена од млади луѓе додека работеа за и со млади. На македонски јазик, зборот КРИК значи „крик“ или „негодување“ и инспирацијата за тоа излезе од визијата за оваа организација – да биде гласот на младите за да се слушнат нивните гласови и да бидат овластени да прават промени и придонеси во рамките на нивното општество. КРИК се стреми да поттикне поголемо учество и активизам на младите, како и да ги мотивира младите да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и национално ниво. Целната група на КРИК е генерално сите луѓе, со акцент главно на младите, кои сакаат да придонесат и да направат промени во областа на екологијата, критичкото размислување и комуникациските вештини, како и да работат за благосостојба на традиционално исклучените групи во општеството. Мисијата на КРИК е зајакнување на младите преку мотивирање да го кренат својот глас и активно да придонесат за нивното општество. КРИК ја поддржува младинската работа и младинските работници преку вклучување во различни области со цел да се постигне поголемо учество на младите, активизам на младите и вклучување во процесите на креирање политики на локално и национално ниво.

Проекти

Ресурсни материјали. Публикации. Годишни извештаи.

Волонтери на ЦМА Крик

mk_MK